Monthly Archives: април 2018

Интересни и важни мисли за собствено бизнес начинание – мисли…

Тук изваждам някои ценни мисли, които са ми направили впечатление докато съм чел дадена статия:

Ако стартираш бизнес, бъди сигурен че има достатъчно капитал, за да издържиш много повече, отколкото очакваш. Очаквайте не само ниска печалба, но и високи разходи също като например наем и ремонти.
Също бъдете сигурни, че има ясна нужда от вашия бизнес.
Тони Робинс:

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/passion-vs-profitability/

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/emotional-fitness-around-money/

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/

Блогът на Владимир Нгуйен