Tag Archives: карма

Не всичко е такова, каквото изглежда

Мъдрец и ученик

Тази история показва, че не всички неща са такива каквито изглеждат на пръв поглед. Просветлените хора, които са премахнали тъмнината на невежеството от себе си, могат да видят напълно “цялата картина” на живота и да разберат причината и следствието на всички събития. Понеже не виждаме напълно ясно нещата от живота си, се случва да се радваме, когато всъщност трябва да тъгуваме; да плачем, когато следва да се радваме.

Карма: 8 (не)положителни кармични действия

Карма на санскритски означава закон за причината и следствието. Тази дума може да не е била използвана в древността на Запад, но под една или друга форма тя винаги е присъствала, дори в по-дълъг описателен вариант, какъвто е “Каквото посееш, това ще пожънеш”.

Блогът на Владимир Нгуйен