Тук изваждам някои ценни мисли, които са ми направили впечатление докато съм чел дадена статия и може да са полезни на мениджъри или на хора с подобни интереси – например предприемачи:

„Ако стартираш бизнес, бъди сигурен че има достатъчно капитал, за да издържиш много повече, отколкото очакваш. Очаквайте не само ниска печалба, но и високи разходи също като например наем и ремонти.“
„Също бъдете сигурни, че има ясна нужда от вашия бизнес.“


Извадките са от следните страници на Тони Робинс, един от най-големите хора мотиватори за личностно развитие в света:

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/passion-vs-profitability/

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/emotional-fitness-around-money/

https://www.tonyrobbins.com/wealth-lifestyle/