Тук изваждам някои ценни мисли, които са ми направили впечатление докато съм чел дадена статия и може да са полезни на мениджъри или на хора с подобни интереси – например предприемачи:

„Ако стартираш бизнес, бъди сигурен че има достатъчно капитал, за да издържиш много повече, отколкото очакваш. Очаквайте не само ниска печалба, но и високи разходи също като например наем и ремонти.“
„Също бъдете сигурни, че има ясна нужда от вашия бизнес.“

Read more